Hieronder vindt u de definitie van een renteloze lening, dit is een onderhandse lening zonder rente.


Interessante Lening Links
Bezoekers:


Een lening zonder rente, ook wel onderhandse lening

Renteloze lening

Een renteloze lening is een lening tegen gunstige voorwaarden, dit kan zijn een lening tegen een lagere rente dan de marktrente of een lening zonder rente. In het laatste geval wordt er dus een schenking gedaan in de vorm van het rentebedrag wat niet in rekening wordt gebracht. Een dergelijke renteloze lening kan worden verstrekt door bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Belangrijk bij deze vorm van lening is om net zoals bij een onderhandse lening een contract op te stellen, waarin staat dat het bedrag direct opeisbaar is. Een onderhandse akte zoals een contract is voldoende wel is het raadzaam het tevens te melden bij de Belastingdienst. Een onderhandse lening kan in veel gevallen fiscaal gunstig zijn.

Voordelen renteloze lening

Nadelen renteloze leningStem of voeg toe aan:


Lening offerte aanvragen

Lening garantieregeling voor banken wordt...
De garantieregeling die er voor moet zorgen dat de kapitaalmarkt goed functioneert en dat bank weer bij elkaar gaan lenen word verlengt door minister Wouter Bos van Financiën.
Bundelen van gesplitste lening moet...
Ondanks dat securitiseren een van de oorzaken is van de krediet- en financiële crisis moeten banken in staat blijven om leningen te splitsen om deze vervolgens in andere vorm  ter bundelen en te verkopen....
Reddingsplan DSB is nooit ondersteund door...
Lening doorslaggevende rol ondergang DSB...
Meer gezinnen in problemen door...
ING stapt in de Groene Leningen voor...
AFM wil geld leningen aan banden leggen
Ook Centraal Beheer Achmea stopt met...
Eerste lening met rijksgarantie verstrekt